Participación e selección

Participantes

Poderán participar estudantes inscritos a calquera centro educativo cuxo grao escolar corresponda a unha idade entre os 11 e 18 anos (6º a 12º).

Os estudantes que elaboren os traballos deberán ser asesorados por un profesor pertencente á súa institución educativa.

Foto 4 Aveiro

Bases xerais de participación

Os traballos, para ser obxecto de selección para os campus, deberán ser de autoría individual ou coautoría en parellas.

Os traballos editaranse polo alumno, docente coordinador ou centro educativo no portal http://congresovirtual.climantica.org segundo as indicacións expresadas no apartado Formato e titoriais. O texto que presente a publicación debe levar os seguintes datos:

 • Ter un título,
 • Unha sinopse, non superando o texto resultante os 300 caracteres con espazos,
 • Debe figurar ademáis o nome do centro educativo, a súa localidade co país entre parénteses e os niveis que cursan os autores. Se fosen dous autores de cursos diferentes, se porían os dous, seguindo a orde no que asinan os autores. O mesmo se fará cos nomes dos centros educativos, se fosen de centros educativos diferentes. Nese caso, por cada alumno debe haber un docente orientador en cada un dos dous centros educativos.

Os estudantes que participen na selección serán aqueles que sexan recoñecidos por un docente orientador. Se os dous autores son de centros educativos diferentes, en cada un haberá un docente orientador.

Os traballos que orientaron que acrediten para participar na selección deberán ser traballos subidos á platafroma ata o domingo 31 de maio de 2020, e para ser seleccionables serán de autoría individual ou en grupos de 2. Os docentes asesores dos traballos que queiran que queden incluidos no proceso de selección deberán enviar un correo a climantica@climantica.org como moi tarde o 1 de xuño de 2020.

No texto do correo farán constar:

 • Nome completo do docente.
 • Especialidade e niveis nos que exerce.
 • Título, url do traballo publicado na plataforma, nome e apelidos dos seus alumnos.
 • Datos do centro educativo ao que pertencen (nome, dirección postal, dirección de correo electrónico e teléfono con prefixo do país).
 • Expresión do compromiso de acompañar e custodiar aos seus estudantes e de incorporarse ao seminario docente de investigación acción sobre o campus.

Os que non cumpran estas condicións non se considerarán candidatos para participar o Cuarto Campus Internacional de Climántica en Aveiro (Portugal).

Foto 5 Aveiro

Os traballos deberán presentarse nalguna das siguientes categorías:

a. Artes visuais, dramáticas e narrativas
i. Debuxo
ii. Pintura (técnica libre)
iii. Póster ou cartel
iv. Fotografía
v. Cómic vi. Infografía
vii. Obra de teatro (presentar en vídeo)
viii. Relato
ix. Poesía
x. Minificción
xi. Conto
xii. Ensaio
b. Cinema e multimedia
i. Curtametraxe
ii. Documental
iii. Cineminuto
iv. Videoclip
v. Animación (dixital, stopmotion e outras)
vi. Reportaxe
vii. Presentación (plataformas como Power Point, Prezi, etc.)
viii. Vídeo musical
c. Materiais e tecnoloxía transferibles a produtos visuais web:
i. Modelos
ii. Esculturas fixas e dinámicas
iii. Robótica/mecánica

Foto Aveiro 6

Os traballos deberán elaborarse a partir de ao menos, un dos seguientes temas:

 1. Cambio climático
 2. Quentamento global
 3. Cambio global no océano
 4. Contaminación
 5. Conservación da biodiversidade xenética
 6. Ecosistemas, paisaxes e dominios climáticos
 7. Capital biocultural
 8. Recursos naturais
 9. Enerxía
 10. Auga

A valoración final e a selección non aseguran a participación no Campus Internacional; e únicamente outorga ou dereito aos solicitantes de participar no proceso de selección no que se equilibran os criterios de calidade e máxima representación territorial e de diversidade de comunidades educativas. O xurado valorará todos os traballos, incluídos aqueles que non poidan ser seleccionables por incumprir as bases. A selección farase só con aqueles traballos de autoría indivual ou en parellas e nos que cada participante esté identificado cun docente orientador a través do correo de compromiso enviado por ese docente de acordo ao expresado non apartado 4 das bases de selección establecidas no PDF da convocatoria.

Só serán seleccionados aqueles traballos que obteñan polo menos ou 50% dá valoración do xurado e que equilibren a calidade expresada pola puntuación coa máxima representación territorial e de comunidades educativas, de acordo ao expresado non punto 10 destas bases. Garántense prazas a todos os territorios que teñan traballos valorados cun 50% do xurado.

O congreso virtual funcionará como plataforma de selección para a participación no Cuarto Campus Internacional Climántica en Fábrica, Centro de Ciencia Viva dá Universidade de Aveiro. A valoración final dos traballos presentados componse da calificación dun xurado internacional, a cal ten un valor do 75% da puntuación final, e das valoracións dos usuarios de Facebook, que ponderarán o 25% restante da puntuación final. Ou xurado internacional componse por expertos de Educación Ambiental, profesores, investigadores e divulgadores científicos.

Queda aberta a presentación das candidaturas desde a publicación da convocatoria no portal de Climántica http://www.climantica.org ata ás 23:59 horas do 31 de maio do país dende o que se fai a publicación.

Para a selección dous traballos darse equilibraranse os criterios de máxima valoración co de máxima representación territorial e de comunidades educativas participantes. Por iso non se outorgará un segundo traballo a unha mesma comunidade territorial se noutra existen traballos que cumpran vos requisitos mínimos (polo menos ou 50% dá valoració n do xurado) e ese territorio está sen representación. Así mesmo nun mesmo territorio non se outorgará un segundo traballo seleccionado a un centro educativo se noutro centro dese territorio hai traballos con polo menos ou 50% dá puntuación do xurado e ou centro non ten aínda ningún representante no campus.

Foto 7 Aveiro

Os criterios de valoración que aplicará o xurado e que se recomendan para os usuarios que votan a través de Facebook son:

 • Cumprimento das bases da convocatoria.
 • Orixinalidade da proposta.
 • Creatividade no seu desenvolvemento.
 • Contar con información válida e confiable e calidade na elaboración.
 • Capacidade de sensibilización en función do produto presentado e respecto ao tema elixido.
 • Grao de madurez, en relación coa idade, na elaboración técnica.
 • Capacidade de relación entre coñecementos diferentes e comprensión dos mesmos.
 • Eficacia do produto multimedia na difusión e sensibilización a través do portal do congreso virtual.